Ανακοινώσεις Γραμματείας

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΥΠΟΛΕΙΠΟΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΘΑ ΕΝΤΑΧΘΟΥΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΠΑ.Δ.Α.

Στο αρχείο excel θα μπορέσετε να συμπληρώσετε τα μαθήματα στα οποία έχετε προβιβάσιμο βαθμό και θα σας εμφανίσει πόσα και ποια μαθήματα χρωστάτε για πτυχίο. Υπάρχουν δύο υπολογιστικά φύλλα, ένα για κάθε κατεύθυνση. Μπορείτε να υπολογίσετε τα μαθήματα σας και στις δύο κατευθύνσεις συμπληρώνοντας και τα δύο φύλλα.
ΠΡΟΣΟΧΗ:
Συμπληρώνετε ΜΟΝΟ τα πράσινα κελιά και ΜΟΝΟ με το γράμμα “Ν” στα κεφαλαία και ελληνικά. Θυμηθείτε να συμπληρώσετε τα αγγλικά (όσοι έχουν proficiency) στο κελί F2. Αν η Πρακτική σας θέλετε να αντικαταστήσει μαθήματα επιλογής του 7ου εξαμήνου θα βάλετε “Ν” στο κελί F52. Αν θέλετε να αντικαταστήσει μαθήματα του 8ου εξαμήνου θα βάλετε “Ν” στο κελί F61. Αν θέλετε να αντικαταστήσει ένα 7ου και ένα 8ου θα βάλετε “Ν” ΚΑΙ στο κελί F52 ΚΑΙ στο κελί F61. Το αρχείο θα σας δείξει στο κελί F3 πόσα μαθήματα πρέπει να περάσετε και στην στήλη D όσα υποχρεωτικά μαθήματα έχουν την τιμή 1 είναι αυτά που τα χρωστάτε. Τα μαθήματα επιλογής είναι με πορτοκαλί χρώμα και το αν υπάρχει υποχρέωση να περάσετε κάποιο από αυτά φαίνεται στα κελιά της στήλης F που έχουν την σήμανση «ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ»
EXCEL

Log In

Create an account