Ανακοινώσεις Καθηγητών

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΝΑΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Ανακοινώνεται ότι το μάθημα «Επιχειρησιακή Στρατηγική και Πολιτική» δεν θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη, 18/12/2018. Η αναπλήρωση των μαθημάτων θα γίνει μετά από συνεννόηση με τους φοιτητές.

Log In

Create an account