Ανακοινώσεις Καθηγητών

ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Ι ΜΕ ΤΟΝ κο ΠΑΠΑΔΕΑ

Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Ι ΜΕ ΤΟΝ κο ΠΑΠΑΔΕΑ, ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΜΕ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΩΣ ΚΑΤΩΘΙ:
ΤΕΤΑΡΤΗ 11:00-13:00 ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 11:00-14:00.

Log In

Create an account