Ανακοινώσεις Γραμματείας

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ 2018-19.

Η προθεσμία δηλώσεων διδακτικών συγγραμμάτων από τους φοιτητές για το τρέχον χειμερινό εξάμηνο 2018-19 παρατείνεται έως και την Παρασκευή 11 Ιανουαρίου 2019. Επίσης, ως νέα καταληκτική ημερομηνία για την διανομή των συγγραμμάτων στους φοιτητές ορίζεται η Παρασκευή 25 Ιανουαρίου 2019.

Log In

Create an account