Τελευταια Νεα.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ Ανακοινώσεις Καθηγητών

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ “ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΑΓΓΛΙΚΑ”

Η εξεταστέα ύλη του μαθήματος Ακαδημαϊκά Αγγλικά του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής περιλαμβάνει:
• Academic vocabulary: Key nouns, key verbs, key adjectives and adverbs, phrasal verbs, quantifying expressions, prepositional phrases, fixed expressions, referring to source materials, basic statistical terms, language for talking about ideas, reporting others’ ideas, presenting an argument, classifying, making connections, comparing and contrasting, describing processes, expressions for summarizing and concluding.

• Grammar: Verbs (tense, mood, passive voice, gerund/infinitive, modals, conditionals), nouns and noun phrases (plural, countable/uncountable, compound nouns, pronouns, articles), adjectives & adverbs (degree forms), types of sentences, sentence connection, relative clauses.

• Course notes
[Online] Available at: https://moodle.uniwa.gr/course/view.php?id=743

Παρακαλώ στις εξετάσεις να έχετε μαζί σας την σπουδαστική ταυτότητα.

Η Καθηγήτρια
Ε. Κουτσογιάννη

Log In

Create an account