Ανακοινώσεις Καθηγητών

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΜΕΣΩ ΕΣΠΑ

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΜΕΣΩ ΕΣΠΑ

Πίνακας επιλεγέντων

Ανακοινώνεται ότι οι φοιτητές/τριες που επελέγησαν βάσει των κριτηρίων της από  21/03/2019 Πρόσκλησης η οποία δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Τμήματος, για τη χρηματοδότηση της Πρακτικής Άσκησης μέσω ΕΣΠΑ είναι αυτοί/τές με τους κάτωθι Αριθμούς Μητρώου:

Α/Α

Αριθμός

Μητρώου

1 15997
2 15454
3 15829
4 15476
5 15801
6 15601
7 15809
8 15629
9 16010
10 15596
11 15526
12 15435
13 15908
14 15978
15 15453
16 15797
17 15837
18 15897
19 15883
20 15727
21 16038
22 15785
23 15700
24 16052
25 15423
26 15931
27 15648
28 15911
29 15862
30 16026
31 15262
32 16027
33 15492
34 15756
35 15864
36 15861
37 15747
38 15593
39 15873
40 15951
41 17342
42 15808
43 16028
44 15649
45 15984
46 15694
47 16357
48 15513
49 15270
50 15875
51 15460
52 15619
53 15416
54 15821
55 15515
56 15591

Οι φοιτητές/τριες  που έχουν ήδη βρει το Φορέα στον οποίο επιθυμούν να πραγματοποιήσουν την Πρακτική τους Άσκηση παρακαλούνται να επικοινωνήσουν με το αρμόδιο Γραφείο Πρακτικής  Άσκησης της Πανεπιστημιούπολης 2 (γραφείο Β025α, κτίριο Β, email: gpa2@uniwa.gr, τηλ:210.5381359).

Οι φοιτητές/τριες που δεν έχουν βρει Φορέα για να πραγματοποιήσουν την Πρακτική τους Άσκηση και χρειάζονται βοήθεια μπορούν να επικοινωνούν τόσο με την Επιστημονικά Υπεύθυνη του Τμήματος όσο και με το αρμόδιο Γραφείο Πρακτικής Άσκησης της Πανεπιστημιούπολης 2 (γραφείο Β025α, κτίριο Β, email: gpa2@uniwa.gr, τηλ:210.5381359).

Η Επιστημονικά Υπεύθυνη Πρακτικής Άσκησης

Λεκαράκου Αικατερίνη

Λέκτορας Εφαρμογών

Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής

Log In

Create an account