Ανακοινώσεις Γραμματείας

ΑΝΑΒΟΛΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ “ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ”

Ανακοινώνεται στους φοιτητές ότι το μάθημα «ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ» δε θα πραγματοποιηθεί από την Τρίτη 14 Μαΐου 2019 έως και την Παρασκευή 17 Μαΐου 2019, λόγω συμμετοχής της Καθηγήτριας Ταλιαδούρου Ευανθίας ως τακτικού μέλους της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής για τη διενέργεια των Πρυτανικών Εκλογών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.
Η αναπλήρωση των μαθημάτων θα γίνει κατά την τελευταία εβδομάδα του τρέχοντος ακαδημαϊκού εξαμήνου μετά από συνεννόηση με τους φοιτητές.

Log In

Create an account