Ανακοινώσεις Καθηγητών

ΑΝΑΒΟΛΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ “ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ” ΛΠ1 ΚΑΙ ΛΠ2 ΜΕ ΤΗΝ κα Ε.ΙΜΠΡΙΞΗ

ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 15/5/2019 ΔΕΝ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ “ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ”ΣΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΛΠ1 ΚΑΙ ΛΠ2 ΜΕ ΤΗΝ κα Ε.ΙΜΠΡΙΞΗ .

Log In

Create an account