Ανακοινώσεις Καθηγητών

Εξεταστέα ύλη στο μάθημα Χρηματοοικονομική Διοίκηση ΙΙ

Η εξεταστέα ύλη στο μάθημα Χρηματοοικονομική Διοίκηση ΙΙ αποτελείται από τα Κεφάλαια:
1. Ανάλυση Ταμειακών Ροών (με τα σχετικά παραδείγματα)
2. Κόστος Κεφαλαίου (με τα σχετικά παραδείγματα)
3. Προυπολογισμός Επενδύσεων Κεφαλαίου (με τα σχετικά παραδείγματα)
4. Κίνδυνος και Προυπολογισμός Επενδύσεων Κεφαλαίου
Τα παραπάνω κεφάλαια είναι αναρτημένα στο moodle. Από to 4o Κεφάλαιο με τίτλο Κίνδυνος και Προυπολογισμός Επενδύσεων Κεφαλαίου, στην εξεταστέα ύλη είναι μόνο οι διαφάνειες υπ’ αριθ. 1 έως και 29 και τα παραδείγματα 4.2.1, 4.2.2 και 4.2.3.
Εξυπακούεται ότι καλόν θα ήταν να μελετήσετε τα θέματα αυτά και από το βιβλίο που έχετε πάρει μέσω του Ευδόξου.”

Log In

Create an account