Ανακοινώσεις Καθηγητών

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

Η Επιτροπή Πρακτικής Άσκησης θα δέχεται τους φοιτητές για θέματα πρακτικής άσκησης, υπογραφή και έλεγχο βιβλίων κατά τη διάρκεια της εξεταστικής περιόδου Ιουνίου-Ιουλίου 2019, τις παρακάτω ημέρες και ώρες:

Λεκαράκου Αικατερίνη

Τρίτη 25/6                  10:30-12:30

Πέμπτη 27/6              11:30-14:30

Παρασκευή 28/6        09:00-13:30

Τετάρτη 3/7                10:30-15:30

Τετάρτη 10/7              10:30-12:30

Πέμπτη 11/7              10:30-13:30

Ιμπριξή Ελένη

Παρασκευή 21/6       09:00-15:00

Τετάρτη 26/6              09:00-15:00

Τρίτη 2/7                    09:00-13:30

Κουτσογιάννη Ευαγγελία

Παρασκευή 28/6       09:00-12:00

Τρίτη 2/7                    12:00-16:00

Τετάρτη 10/7              09:00-12:00

Log In

Create an account