Αναπληρωτές Καθηγητές Εκπαιδευτικό Προσωπικό

Συκιανάκης Νικόλαος

Διδασκόμενα μαθήματα: Ελεγκτική, Ανάλυση Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων, Χρηματοοικονομική Διοίκηση ΙΙ Ημέρες και ώρες επικοινωνίας με φοιτητές: Δευτέρα 16:00- 17:00 Γραφείο (Αίθουσα): Δ210 Τηλέφωνο επικοινωνίας: 210-5381543 Email: niksyk@teipir.gr Βιογραφικό Σημείωμα: Download CV…

Read more...

Γκούμας Σπυρίδων

Διδασκόμενα μαθήματα: Λογιστική Κόστους, Διοικητική Λογιστική, Λογιστική Δημοσίου Ημέρες και ώρες επικοινωνίας με φοιτητές: Τετάρτη 09:00-11:00 Γραφείο (Αίθουσα): Δ308 Τηλέφωνο επικοινωνίας: 210-5381268 Email: sgoum@teipir.gr Βιογραφικό Σημείωμα: Download CV…

Read more...

Log In

Create an account