Εκπαιδευτικό Προσωπικό Επίκουροι Καθηγητές

Αλεξόπουλος Ανδρέας

Διδασκόμενα μαθήματα: Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων, Επιχειρησιακή Ηθική και Αρχές Εταιρικής Διακυβέρνησης Ημέρες και ώρες επικοινωνίας με φοιτητές: Παρασκευή 11:00 -13:00 Γραφείο (Αίθουσα): Δ210 Τηλέφωνο επικοινωνίας: 210-5381543 Email: aalexop@aegean.gr Βιογραφικό Σημείωμα: Download…

Read more...

Δεδούλη Αικατερίνη

Διδασκόμενα μαθήματα:Εμπορικό Δίκαιο, Θεσμοί & Δίκαιο Ε.Ε. , Χρηματοπιστωτικό / Τραπεζικό Δίκαιο, Επιχειρηματική Ηθική & Αρχές Εταιρικής Διακυβέρνησης Ημέρες και ώρες επικοινωνίας με φοιτητές: Δευτέρα 12:00 – 13:00 και Τετάρτη 13:00-14:00 Γραφείο…

Read more...

Log In

Create an account