Εκπαιδευτικό Προσωπικό Επίκουροι Καθηγητές

Δεδούλη Αικατερίνη

Διδασκόμενα μαθήματα:Εμπορικό Δίκαιο, Θεσμοί & Δίκαιο Ε.Ε. , Χρηματοπιστωτικό / Τραπεζικό Δίκαιο, Επιχειρηματική Ηθική & Αρχές Εταιρικής Διακυβέρνησης Ημέρες και ώρες επικοινωνίας με φοιτητές: Δευτέρα 13:00- 14:00, Παρασκευή 13:00-14:00 Γραφείο (Αίθουσα): Δ210…

Read more...

Log In

Create an account