Εκπαιδευτικό Προσωπικό Καθηγητές

Χυζ Αλίνα

Διδασκόμενα μαθήματα:Αγορά Χρήματος & Κεφαλαίου, Επιχειρησιακή Στρατηγική & Πολιτική, Τραπεζική Χρηματοοικονομική, Χρηματοοικονομική Διοίκηση Ι Ημέρες και ώρες επικοινωνίας με φοιτητές: Δευτέρα 13:00- 15:00, Τετάρτη 13:00-15:00 Γραφείο (Αίθουσα): Δ316 Τηλέφωνο επικοινωνίας: 210-5381267 Email:…

Read more...

Σταυρουλάκης Δημήτρης

Διδασκόμενα μαθήματα: Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων, Επιχειρηματικότητα, Επιχειρησιακές Επικοινωνίες Ημέρες και ώρες επικοινωνίας με φοιτητές: Δευτέρα 10:00- 11:00, Πέμπτη 10:00-11:00 Γραφείο (Αίθουσα): Δ316 Τηλέφωνο επικοινωνίας: 210-5381267 Email:dista111@yahoo.com Βιογραφικό Σημείωμα: Download CV…

Read more...

Πατσίκας Στυλιανός

Διδασκόμενα μαθήματα: Οργάνωση & Διοίκηση Επιχειρήσεων, Marketing Ημέρες και ώρες επικοινωνίας με φοιτητές: Τετάρτη 13:00- 14:00, Πέμπτη 15:00 – 16:00 Γραφείο (Αίθουσα): Δ210 Τηλέφωνο επικοινωνίας: 210-5381543 Email: spatsikas@yahoo.gr Βιογραφικό Σημείωμα: Download CV…

Read more...

Παπαπετροπούλου-Ταλιαδούρου Ευανθία

Διδασκόμενα μαθήματα: Αστικό Δίκαιο, Εργατικό Δίκαιο Ημέρες και ώρες επικοινωνίας με φοιτητές: Τρίτη 15:45- 16:15, Πέμπτη 09:45- 10:15, Παρασκευή 9:45- 10:15 Γραφείο (Αίθουσα): Δ316 Τηλέφωνο επικοινωνίας: 210-5381267 Email: evataliad@yahoo.gr Βιογραφικό Σημείωμα: Download…

Read more...

Παπαηλίας Θεόδωρος

Διδασκόμενα μαθήματα: Μικροοικονομική Θεωρία, Μακροοικονομική, Διεθνείς Οικονομικές Σχέσεις, Δημόσια Οικονομική, Οικονομετρία, Μεθοδολογία Έρευνας, Ελληνική Οικονομία Ημέρες και ώρες επικοινωνίας με φοιτητές: Τετάρτη-Παρασκευή 12:00- 14:00 Γραφείο (Αίθουσα): Δ316 Τηλέφωνο επικοινωνίας: 210-5381267 Email: thpap@teipir.gr…

Read more...

Παπαδέας Παναγιώτης

Διδασκόμενα μαθήματα: Χρηματοοικονομική Λογιστική Ι, Φορολογική Λογιστική, Λογιστική Έμμεσων Φόρων, Τραπεζική Λογιστική Ημέρες και ώρες επικοινωνίας με φοιτητές: Τρίτη & Πέμπτη 12:45- 13:15 και 14:45-15:15, Τετάρτη 14:45-15:15 Γραφείο (Αίθουσα): Δ306 Τηλέφωνο επικοινωνίας:…

Read more...

Πανάγου Βασίλειος

Διδασκόμενα μαθήματα: Διεθνείς Οικονομικές Σχέσεις, Χρηματοοικονομική Διοίκηση Ι, Χρηματοοικονομική Διοίκηση ΙΙ Ημέρες και ώρες επικοινωνίας με φοιτητές: Δευτέρα – Παρασκευή 12:00-14:00 Γραφείο (Αίθουσα): Δ210, Γραφείο Αν. Προέδρου, Κτίριο Διοίκησης, 2ος Όροφος Τηλέφωνο…

Read more...

Log In

Create an account