Πρόγραμμα Σπουδών

Πρόγραμμα Σπουδών

Α. Ανακοινώνεται στους φοιτητές ότι η Συνέλευση της Διοικούσας Επιτροπής του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής με την υπ΄αριθμ. 12/20-06-2018 Πράξη της, ενέκρινεneo programma pada

Log In

Create an account